Մեր տան կանաչ անկյունը

Մենք պատշգամբում ունենք շատ — շատ բույսեր, ես սիրում եմ նրանց խնամել, իմ ամենասիրելի բույսը պղպեղն է , այն միշտ ծաղկած է, վրան էլ կան արդեն կարմիր , կծու պղպեղներ: Նաև ես շատ եմ սիրում մեր ավոկադոն ու պալման: Իմ ավոկադոն արդեն մեծ ծառ է՝երեք տարեկան:

Լավաշի ուժը

Ըստ ավանդության` հին Հայաստանում Արամ անունով մի արքա է եղել, որը կռվի ժամանակ գերի է ընկել ասորիների թագավոր Նոսորին: Ըստ նրա պայմանի` Արամ արքան պետք է 10 օր անոթի մնար, իսկ 11-րդ օրը նետաձգությամբ մրցեր իր հետ, եթե հաղթեր, ազատ կարձակվեր և յուրայինների մոտ կգնար արքայավայել ընծաներով: Հաջորդ օրը Արամ արքան պահանջեց, որ ասորաց սահմանի մոտ կանգնած հայկական բանակից բերեն իր ամենագեղեցիկ լանջապանակը: Հայերը գլխի ընկան, որ իրենց արքան ինչ-որ բան է ակնարկում, իսկ ասորիներն էլ չգիտեին, որ լանջապանակի մեջ նրբաթերթ հաց է դրված: Այն ժամանակ ոչ ոք չգիտեր լավաշի մասին, իսկ ասորի բանբերների մտքով չէր էլ անցնի, թե հայերը կարող են զրահի մեջ հաց թաքցնել: Արամը ստացավ իր զրահը, բայց ասաց, որ սա չի իր ամենագեղեցիկ լանջապանակը, պահանջեց մեկ ուրիշը, և ասորի բանբերները 9 օր շարունակ գնում-գալիս էին` առանց իմանալու, որ իրենց բերած լանջապանակներով ամեն օր մի նրբաթերթ հայկական հաց են հասցնում Արամ արքային:

11-րդ օրը Արամն ու Նոսորը մրցասպարեզ մտան: Նոսորին թվում էր, թե 10 օր սոված մնալով՝ Արամն ուժասպառ է եղել, սակայն հայոց արքան իրեն կայտառ էր զգում: Հայկական հացը նրան ուժ էր տվել, նա հաղթեց մրցության մեջ և տուն վերադարձավ պատվով: Վերադարձավ ու հրովարտակ արձակեց, որ այսուհետ Հայաստանում հաստ ու բազմաձև հացերի փոխարեն լավաշ թխեն: Այդ ժամանակներից ի վեր լավաշը դարձավ հայոց հացերի արքան:

1. Դուրս գրի՛ր անհասկանալի բառերն ու բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

The Grasshopper and the Ant

Who knows the Grasshopper? Look at him. He is very happy, he likes to sing and dance all day.

-What a nice day!. la,la,la,la,la, I have nothing to do, but sing and play.  La, la, la, la,la.,- Grasshopper sings.

As she is singing, an Ant is passing by.

–What are you doing? ,- asks the Ant.

-Don’t you see, I am singing and dancing. And you?

-I am working,- says the Ant.

-Why?,- asks the Grasshopper.

I am collecting food for winter,- says the Ant.

-Let’s go, play, and sing,- says the Grasshopper.

-No, thank you, I don’t want,-says the Ant.

Says the Ant and goes on his work.

The winter comes, it is very cold. There is nothing to eat and the Grasshopper goes to Ant.

-Hello, Ant I am very hungry, can you give me food to eat?,- says the Grasshopper.

-Hello, My friend, no, I can’t give you food. You don’t work in summer, so starve in winter, -says the Ant and close the door.

The End

Անծանոթ բառեր

grasshopper-ծղրիդ, /ճպուռ/, մորեխ

know-իմանալ

all-day- ամբողջ օրը

What a nice day-Ինչ հրաշալի օր է

nothing -ոչ մի բան

do-անել, կատարել

pass by-կողքով անցնել

go on-շարունակել

eat-ուտել

hungry-սոված

can you give me food ?- կարող ե՞ս ինձ ուտելիք տալ

starve-սովամահ լինել

close the door-փակել դուռը

Ընդգծված նախադասությունները դարձրեք հարցական և ժխտական։

Կարմիրով նշված բառերով կազմեք նախադասություններ։

Ջրվեժ անտառապարկում

Ջրվեժի արգելոց
Այսօր մենք գնացինք Ջրվեժի արգելոց ՝ վայելելու հրաշք աշունը: Այնտեղ բարձրացանք մեծ թեքություն և  նախաճաշեցինք, արտասանեցինք, նկարվեցինք և շարունակեցինք մեր ճամփան: Գնացինք շրջելու` տեսանք շատ հին ու հազվադեպ ծառեր, հետո գտանք մի հարմար տեղ ու տերևներով ապլիկացիա արեցինք,  հավաքեցինք կոներ,գույնզգույն տերևներ  և վերադարձանք դպրոց:

Autumn

I like autumn very much. The autumn months are: September, October, November. The days become shorter and the nights become longer. The sun is not so bright and warm, the leaves are red, yellow, brown. The ground is a carpet of many colours. October is the best month for planting trees.  It is a season when the trees are  — yellow, red, green and brown. It is raining in Autumn. Birds don’t sing their songs. They begin to leave for warm countries. November is the month of fog, rain, and snow. Animals put on their winter coats.

Անծանոթ բառեր

month- ամիս

day-օր

shorter-ավելի կարճ, կարճանալ

night- գիշեր

longer-երկար

bright-պայծառ

leaves-տերևներ

ground-գետին

plant- տնկել

tree- ծառ

season-եղանակ

leave for warm countries- հեռանալ տաք երկրներ

fog-մառախուղ

animal-կենդանիներ

put on-հագնել

coat- վերարկու

Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։

  1. Տեքստը որ եղանակի մասին է։ What season is there in the text?

a) It is summer.

b) It is autumn.

c) It is winter.

     2.  Որոնք են աշնան ամիսները։ Say Autumn months 

a) December, January, February

b) August, June, July

c) November, September, October

        3. Ին՞չ գույներ կան տեքստում։ What colours are in the text?

a) pink, blue, orange, black

b) red, yellow, brown, green

c) white, purple, grey

       4. Աշնանը․․․․In Autumn…..

a) It is snowing.

b) It is raining.

c) The sun is shining.

Ին՞չ են անում թռչունները։ What do the birds do?

a) They leave for warm countries.

b) They do nothing. /ոչ մի բան/

c) They like cold weather /եղանակ/, and stay /մնալ/  there.

Դու սիրում ե՞ս  աշուն, եթե այո՝ ինչո՞ւ, եթե ոչ՝ նորից ինչո՞ւ։  Do you like Autumn? 

I like autumn beacouse i like to walk true the lives.

Անդաստան

Արևելյան կողմն աշխարհի
Խաղաղությո՜ւն թող ըլլա…
Ո՛չ արյուններ, քրտինք հոսին
Լայն երակին մեջ ակոսին.
Ու երբ հնչե կոչնակն ամեն գյուղակի՝
Օրհներգությո՜ւն թող ըլլա:

Արևմտյան կողմն աշխարհի
Բերրիությո՜ւն թող ըլլա…
Ամեն աստղե ցող կայլակի,
Ու ամեն հասկ ձուլե ոսկի.
Եվ ոչխարներն երբ սարին վրա արածանին՝
Ծիլ ու ծաղի՜կ թող ըլլա:

Հյուսիսային կողմն աշխարհի
Առատություն թող ըլլա…
Ոսկի ծովուն մեջ ցորյանին
Հավետ լողա թող գերանդին.
Ու լայն ամբարն աղուններուն երբ բացվի՝
Բերկրությո՜ւն թող ըլլա:

Հարավային կողմն աշխարհի
Պտղաբերում թող ըլլա…
Ծաղկի՜ մեղրը փեթակներուն,
Հորդի գինին բաժակներուն.
Ու երբ թխեն հարսերը հացը բարի՝
Սիրերգությո՜ւն թող ըլլա:

Հացի մասին

Հաց բառը առաջացել է եփել, թխել արմատից:

Հացը ալյուրից թխած ամենօրյա ուտելիք է: Խմորը պատրաստում են ալյուրով, ջրով ու աղով, երբեմն ավելացնելով շաքար, յուղ, կաթ և այլ մթերքներ։

Հիմնականում օգտագործվում է ցորենի, աշորայի, եգիպտացորենի և գարու ալյուրը։ Հաց ստանալու համար պատրաստի խմորը թխում են, սակայն կան հացի տարբեր տեսակներ, որոնց խմորը տապակում են, շոգեխաշում, անձեթ թավայի վրա օդ թռցնելով տապակում են։

Մարդիկ սկսել են հաց պատրաստել դեռևս երեսուն հազար (30 000) տարի առաջ։

Հայաստանում տարածված հացատեսակներից են կրկենին, լոշը, լիպոշը, բոքոնը, մատնաքաշը, բաղարջը, լավաշը, խորիս հացը։

  1. Կազմի՛ր «հաց» բառի «անձնագիրը»

«Հաց» բառն ունի _____3_______ տառ, _______3______ հնչյուն:
Միավա՞նկ է, թե՞ բազմավանկ: 2

Հոմանիշներն են մատնաքաշ, լավաշ:

Պարզ, ածանցավոր, թե՞ բարդ բառ է: ____________պարզ_____________________

Օգտագործելով –ենի, -ան, -տուն, -առատ, -թխել, -ցորեն, -հատիկ, -մեղր ածանցներն ու բառերը՝ ստացիր նոր բառեր:

Հացենի, անհաց, հացատուն, հացթուխ, հացահատիկ,հացառատ,մեղրամոմ: